| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Shmeruk C., Legenda o Esterce w literaturze polskiej i jidysz. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Warszawa, 2000, 153 ss.
Shmeruk C., Świat utracony. O twórczości I. B. Singera, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Lublin, 2003, 212 ss.
Shmeruk C., Breve storia della letteratura yiddish [Krótka historia literatury jidysz], Quercioli Mincer, L., Roma, 2004, 182 ss.
Shmeruk C., Historia literatury jidysz – zarys, oprac. Adamczyk-Garbowska, M., oprac. Prokop-Janiec, E., Wrocław, 2007, 167 ss.