Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Wróbel M.S., Aramejski koloryt J 8,44 i jego kontekst, [w:] Oto idę. Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin, red. Chrostowski, W., Warszawa, 2005, s. 475–9
Słowa kluczowe: Biblia; aramejski
Wróbel Mirosław S, Błogosławieństwo prześladowanych (Mt 5,10), "Roczniki Teologiczne", t. 52 (2005), s. 55–66.
Słowa kluczowe: Biblia; Ewangelia; św. Mateusz
Wróbel M.S., Janowi Ioudaioi w ujęciu narratywnym, [w:] Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, red. Pikor, W., Kielce, 2005, s. 90–9
Słowa kluczowe: Biblia; św. Jan
Wróbel M.S., The Father in Jn 8:44 – Demiurge, Devil or Cain?, [w:] Deus meus et omnia. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera, red. Wróbel, Mirosław S., Lublin, 2005, s. 451–61
Słowa kluczowe: Biblia; św. Jan; diabeł; Kain
Wróbel M.S., Anti-Judaism and Jn 8:44, [w:] Ethos and Exegesis, red. Malina, A., Katowice, 2007, s. 152–70
Słowa kluczowe: Biblia; antyjudaizm
Wróbel Mirosław S, Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi od Kościoła, "Collectanea Theologica", t. 78 (2008), nr 2, s. 65–80.
Wróbel M.S., Chrześcijańska lektura Biblii Hebrajskiej, [w:] Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, red. Szymik, S., Lublin, 2009, s. 297–307
Wróbel M.S., Uniwersalizm zbawczej ekonomii: Słowo, Mądrość, Duch, [w:] Stary Testament a religie, red. Lred.oń, Ireneusz S., Lublin, 2009, s. 125–36
Słowa kluczowe: Biblia
Wróbel M.S., Zwój Miedziany (3Q15) jako enigma i wyzwanie, [w:] Qumran pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, red. Drawnel, H., red. Piwowar, A., Lublin, 2009, s. 95–104
Słowa kluczowe: Biblia; Qumran
Wróbel M.S., Duch Boży w Starym Przymierzu, [w:] Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, red. Strzałkowska, B., t. 3, Warszawa, 2011, s. 1577–86
Słowa kluczowe: Biblia; Bóg; przymierze
Wróbel M.S., Moralność wspólnoty qumrańskiej, [w:] Moralność objawiona w Biblii, red. Pikor, W., Lublin, 2011, s. 111–21
Słowa kluczowe: Biblia; Qumran
Wróbel Mirosław S, Ukrzyżowany Mesjasz – od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI w, "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich", t. 8 (2011), nr 8, s. 325–336.
Wróbel Mirosław S, Zagadnienie starości w literaturze międzytestamentalnej, "Vox Patrum", t. 56 (2011), nr 31, s. 241–247.
Słowa kluczowe: Biblia; literatura; starość
Wróbel M.S., Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46), [w:] Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej, red. Migut, B., red. Piwowar, A., Lublin, 2012, s. 43–54
Słowa kluczowe: Biblia; Bóg
Wróbel Mirosław S, Modlitwa Dnia pokuty (Ne 9), "Verbum Vitae", t. 22 (2012), s. 47–58.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print