| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Domagalska M., Podolska J., et al., Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt in Autobiografischen Aufzeichnungen, [w:] Berliner Juden im Ghetto Litzmannstadt 1941-1944, red. Loose, I., Łódź, 2009, s. 64–76
Keff B., Madre, Patria, red., tł., przedm. Quercioli Mincer, L., przedm. Marinelli, L., et al., Roma, 2011, 114 ss.
Kucia M., KL Auschwitz in the social consciousness of Poles, 2000 A.D, [w:] Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide, red. Roth, John K., red. Maxwell, E., t. 3, New York, 2001, s. 632–51
Kucia M., Holocaust Sites, Relics, Representations, and Memory: The Case of Auschwitz, [w:] Facts and Lies in the Common Knowledge on the Holocaust. Conference Materials, red. Nałęcz, D., red. Edgaro, M., Kraków, 2006, s. 105–20
Kucia M., Czy wiedza o Zagładzie eliminuje antysemityzm?, [w:] Holocaust a teodycea, Kraków, 2008, s. 213–28
Kucia M., Optymistyczne dane – niepokojące pytania – radykalne wnioski, [w:] Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. Trojański, P., Oświęcim, 2008, s. 35–44
Kucia M., Poles and Jews in the post-Holocaust era: overcoming hostility and becoming friends?, [w:] L’Invention de l’Autre, red. Nowicki, J., red. Porębski, C., Paryż, 2008, s. 213–37
Kucia M., Nauczanie o Holokauście w polskich szkołach, [w:] Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii, red. Slany, K., red. Seręga, Z., Kraków, 2009, s. 294–300
Kłańska M., Krakauer Jugend mit dem Davidstern. „Das Tagebuch aus dem Krakauer Ghetto“ von Halina Nelken, [w:] Das erdichtete Ich – eine echte Erfindung. Studien zu autobiographischer Literatur von Schriftstellerinnen, red. Müller, Heidy M., Salzburg, 1998, s. 134–48
Melchior Małgorzata, Moral Attitudes and Conflicts of the Holocaust Survivors Who Passed as Non-Jews [Postawy i dylematy moralne Żydów ocalałych z Zagłady legitymujących się nieżydowskimi dokumentami], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 139–152.
Pankowski M., C’era e non c’era una volta un’ebrea, red., tł., przedm. Quercioli Mincer, L., Roma, 2010, 74 ss.
Pilarczyk Krzysztof, Szoa – cezura w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce [Shoah – The Turning Point in the Teaching of The Church about Jews and Judaism, as well as in Its Working], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 145–168.
Quercioli Mincer L., Scrittori ebrei polacchi dopo la Shoà, [w:] Polonia, Italia e la culture slave: aspetti comparati fra storia e modernità, red. Marinelli, L., red. Piacentini, M., et al., Roma, 1997, s. 274–86
Quercioli Mincer Laura, „Nie będziemy się więcej bać ludzi?” Powrót po Zagładzie w literaturze polsko-żydowskiej, "Kwartalnik Historii Żydów", 2007, nr 2, s. 199–226.
Quercioli Mincer L., „Non avremo più paura della gente?” Il ritorno dopo la Shoà nella narrativa ebraico-polacca, [w:] Italia, Polonia, Europa. Scritti in memoria di Andrzej Litwornia, red. Ceccherelli, A., red. Jastrzębowska, E., et al., Roma, 2007, s. 325–35