| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ziębińska Anna, Nauka na usługach ludobójstwa. Uwagi na marginesie lektury IBM i Holocaust Edwina Blacka [Science in the Service of Genocide], "Studia Judaica", t. 4 (2001), nr 1-2(7-8), s. 191–198.