| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann J., Wiara, za którą kryją się tajemnicze przywileje (Leo Baeck), [w:] Wielowymiarowy charakter dialogu i jego rola w życiu ludzi, red. Baniak, J., Poznań, 2004, s. 25–46
Szczerbiński W., Poszukiwanie istoty judaizmu w myśli Leo Baecka, [w:] Sentire cum Ecclesia. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom Stanisławowi Grzechowiakowi i Tadeuszowi Makowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Podeszwa, P., Gniezno, 2004, s. 611–24