| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Lisek Joanna, Feminist Discourse in Women’s Yiddish Press in Poland, "PaRDeS: Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien", 2010, nr 16, s. 92–116.
Lisek J., „Dos loszn fun jidiszkajt” – ortodoksyjny jidyszyzm na łamach „Bejs Jakow” w kontekście religijnego feminizmu żydowskiego w Polsce, [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.), red. Nalewajko-Kulikov, J., red. Bąbiak, Grzegorz P., et al., Warszawa, 2012, s. 343–68
Lisek J., Orhodox Yiddishism in „Beys Yakov” Magazine in the Context of Religious Jewish Feminism in Poland, [w:] Ashkenazim and Sephardim: A European Perspective, red. Kątny, A., red. Olszewska, I., et al., Frankfurt am Main, 2013, s. 127–54
Makowski Krzysztof A, Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw, "Ars Senescendi", t. 5 (2009), s. 57–60.
Maurer J., Controfigure. Racconti della guerra e del dopoguerra, red., tł., przedm. Quercioli Mincer, L., Firenze, 2011, 213 ss.
Oszytko Janusz, Żydzi wielkopolscy w Rejencji Opolskiej w latach 1816-1914 [The Jews from Great Poland in the Opole District in 1816-1914], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 83–94.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Słowa kluczowe: Wielkopolska; Opole; rejencja; XIX w.; XX w.
Pankowski M., C’era e non c’era una volta un’ebrea, red., tł., przedm. Quercioli Mincer, L., Roma, 2010, 74 ss.
Piela Marek, Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce? [What Kind of the Hebrew Bible Translation is Lacking in Poland?], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 2(20), s. 235–250.
Pietkiewicz Rajmund, Początki polskiej hebraistyki chrześcijańskiej [The Origins of Polish Christian Hebraism], "Studia Judaica", t. 15 (2012), nr 1-2(29-30), s. 7–26.
Pilarczyk Krzysztof, Zur Zensurfrage des Talmud in Polen im 16. und 17. Jahrhundert [Z dziejów Talmudu w Polsce w XVI i XVII wieku], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 185–195.
Pilarczyk Krzysztof, Leksykon dziejów i kultury Żydów w Polsce [Lexicon of Jewish History and Culture in Poland], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 153–159.
Pilarczyk Krzysztof, Hebrew Printing Houses in Poland against the Background of their History in the World. The Outline with the Reference Books on the Subject [Drukarnie hebrajskie w Polsce na tle ich światowej historii], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 2(14), s. 201–221.
Prokop-Janiec Eugenia, Living in Languages. Jewish Multilingualism as Reflected in the Polish and Polish-Jewish Literature of the 20th Century [Żyć w językach. Wielojęzyczność Żydów...], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 109–117.
Quercioli Mincer Laura, Essere ebrei nella Polonia odierna. Intervista a Roman Zimand, "Prospettive Settanta", 1985, nr 1/2, s. 212–223.
Quercioli Mincer L., Scrittori ebrei polacchi dopo la Shoà, [w:] Polonia, Italia e la culture slave: aspetti comparati fra storia e modernità, red. Marinelli, L., red. Piacentini, M., et al., Roma, 1997, s. 274–86