| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński Marcin, Hasidism, Shtadlanut, and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka, "Jewish Quarterly Review", t. 96 (2005), nr 2, s. 290–320.
Wodziński Marcin, Jewish studies in Poland, "Journal of Modern Jewish Studies", t. 10 (2011), nr 1, s. 101–118.
Wodziński Marcin, Studia żydowskie w Polsce wczoraj i dziś [Jewish Studies in Poland: Past, Present and Future], "Studia Judaica", t. 15 (2012), nr 1-2(29-30), s. 49–75.
Wróbel Piotr J, “Auswanderung”: The Exodus of Jews from Greater Poland (Wielkopolska), 1918–1921, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 57–83.
Wyrozumski Jerzy, Dzieje Żydów Polski średniowiecznej w historiografii [History of the Jews of the Middle Ages Poland in Historiography], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 3–13.