Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Jagodzińska A., „Izraelita” (1866-1915), [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.), red. Nalewajko-Kulikov, J., red. Bąbiak, Grzegorz P., et al., Warszawa, 2012, s. 45–60
Słowa kluczowe: „Izraelita”; prasa; XIX w.; XX w.
Jagodzińska A., The London Society and its Missions to the Polish Jews, 1814-1855, [w:] The politics of Nineteenth-Century Missionary Periodicals: The Gospel and Politics, red. Jensz, F., red. Acke, H., Stuttgart, 2013, s. 151–65
Słowa kluczowe: Londyn; XIX w.; religia; misje
Jagodzińska Agnieszka, ‘For Zion’s Sake I Will Not Rest’. The London Society For Promoting Christianity Among The Jews And Its 19th-Century Missionary Periodicals, "Church History: Studies in Christianity and Culture", t. 82 (2013), nr 2, s. 381–387.
Kozińska-Witt Hanna, Asymilacja po krakowsku. Przypadek Ludwika Gumplowicza, "Teksty Drugie", 1992, nr 2, s. 92–101.
Kozińska-Witt Hanna, Das „Judenverbesserungsprogramm“ von Ludwik Gumplowicz in der Krakauer Tageszeitung „Kraj“, "Newsletter. Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich", 1992, nr 9, s. 3–8.
Kozińska-Witt Hanna, Żydzi. Polscy? Niemieccy? Szkic o tożsamości narodowej Żydów postępowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 19 w., "Teksty Drugie", 1996, nr 6, s. 71–81.
Kozińska-Witt H., Die Krakauer Jüdische Reformgemeinde 1864-1874, Frankfurt am Main, 1999, 312 ss.
Kozińska-Witt Hanna, Die Stadt Krakau und ihr Umland: Entwicklungskonzepte im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, "Berichte und Beiträge des GWZO", 1999, s. 292–312.
Kozińska-Witt Hanna, Ludwig Gumplowicz’s Programme for the Improvement of the Jewish Situation, "Polin", t. 12 (1999), s. 73–78.
Kozińska-Witt Hanna, Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-1874, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1999, nr 192, s. 19–32.
Kozińska-Witt H., Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-1874, [w:] Duchowość żydowska w Polsce, red. Galas, M., Kraków, 2000, s. 309–25
Kozińska-Witt Hanna, The Unknown and the Forgotten: Ludwik Gumplowicz and his Roots in Jewish Kraków, "Gal-Ed", t. 17 (2000), s. 79–92.
Kozińska-Witt Hanna, Diskussionen zum stilistischen Ausdruck des „Jüdischen“. Beitrag zur Geschichte synagogaler Architektur im 19. Jahrhundert, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 5 (2007), s. 101–119.
Kozińska-Witt Hanna, Majer Bałaban: Graetz und das polnische Judentum. Aus Anlass des 120sten Geburtstags des grossen Historikers, "Judaica. Beiträge zum Verständnis des jüdischen Schicksals in Vergangenheit und Gegenwart", t. 63 (2007), nr 1/2, s. 115–122.
Kozińska-Witt H., Das Projekt „billige Wohnung“ in Krakau bis 1914 – Rezeption der Wiener Sozialpolitik?, [w:] Brünn-Wien, Wien-Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert, red. Fasora, L., Brünn, 2008, s. 203–20
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print