| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Friedrich Agnieszka, The Impact Of The Polish Anti-Semitic Press From The Turn Of The 20th Century On Contemporary Internet Discussion, "East European Perspectives", t. 6 (2014), nr 3.
Kozińska-Witt Hanna, W stolicy „strefy nieosiedlenia”. Poznańska prasa o stosunku samorządu miasta Poznania do Żydów w latach 1918-1939, "Kwartalnik Historii Żydów", 2012, nr 2, s. 162–190.
Kozińska-Witt Hanna, Udział Żydów w wyborach do Rady m. Krakowa i w jej składzie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – prasowa wersja wydarzeń, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 4, s. 647–678.
Kozińska-Witt Hanna, Reakcja samorządu krakowskiego na akty gwałtu dokonywane na ludności żydowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (według sprawozdań prasowych), "Kwartalnik Historii Żydów", 2014, nr 4, s. 559–582.
Kucia M., Czy wiedza o Zagładzie eliminuje antysemityzm?, [w:] Holocaust a teodycea, Kraków, 2008, s. 213–28
Kucia M., Antisemitism in contemporary Poland, [w:] Global Antisemitism: A Crisis of Modernity, red. Small, Charles A., Boston, 2013, s. 305–17
Kucia Marek, Duch-Dyngosz Marta, et al., Anti-Semitism in Poland: survey results and a qualitative study of Catholic communities, "Nationalities Papers", t. 42 (2013), nr 1, s. 8–36.
Różański Przemysław, Wystąpienia antyżydowskie na polskich uczelniach wyższych w latach 1936-1937 w raportach ambasady amerykańskiej w Warszawie [Anti-Jewish Disturbances at Polish Colleges from 1936 to 1937 in the Reports of the American Embassy in Warsaw], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 207–235.
Ruta Magdalena, „Nusech Pojln” czy „Jecijes Pojln”? Literackie dyskusje nad żydowską obecnością w powojennej Polsce (1945-1949, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 2, s. 272–285.
Szczerbiński Waldemar, Antisemitism in Poland from a non-Jewish perspective, "Studia Gnesnensia", t. 26 (2012), s. 149–159.
Szczerbiński Waldemar, Od alienacji do akceptacji. Antysemityzm-antyjudaizm-antyżydowskość-antysyjonizm, "Studia Europea Gnesnensia", t. 6 (2012), s. 95–108.
Wodziński Marcin, Action! An Antisemitic Organization Ahead of Its Time, "East European Jewish Affairs", t. 31 (2001), nr 1, s. 26–40.
Wodziński M., “Walking in the Steel Boots of Faith...”. Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922-1939, [w:] Jews in Silesia, red. Wodziński, M., red. Spyra, J., Kraków, 2001, s. 99–124
Wodziński Marcin, „Do czynu!” Z dziejów organizacji antysemickich w województwie śląskim, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", t. 56 (2001), nr 2, s. 161–180.
Wodziński M., Antysemicka prasa w województwie śląskim 1922–1939. Programy, retoryka, skutki, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku, red. Kalinowska-Wójcik, B., Rybnik, 2012, s. 151–77