Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Wodziński Marcin, State Policy and Hasidic Expansion: The Case of Włocławek, "Jewish Studies at the Central European University", t. 5 (2006), s. 171–185.
Adnotacje: rok publikacji 2006-2007
Słowa kluczowe: Włocławek; chasydyzm
Wodziński Marcin, How Modern Is an Anti-Modernist Movement? The Emergence of Hasidic Politics in Congress Poland, "AJS Review", t. 31 (2007), nr 2, s. 221–240.
Słowa kluczowe: chasydyzm; Królestwo Polskie
Wodziński M., Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław, 2008 ("[Złota Seria]"), 283 ss.
Słowa kluczowe: Królestwo Polskie; chasydyzm
Wodziński Marcin, A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin: Dimensions of Hasidic Politics, "East European Jewish Affairs", t. 39 (2009), nr 2, s. 153–166.
Słowa kluczowe: Będzin; chasydyzm
Wodziński Marcin, Blood and the Hasidim: On the History of Ritual Murder Accusations in Nineteenth-Century Poland, "Polin", t. 22 (2009), s. 273–290.
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: XIX w.; chasydyzm; mordy rytualne
Wodziński M., Chasidai ir mitnagedai, [w:] Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas, red. Lempertienė, L., red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., Vilnius, 2009, s. 121–3
Słowa kluczowe: chasydyzm; misnagdzi; Litwa
Wodziński Marcin, The Hasidic “Cell”: The Organization of Hasidic Groups at the Level of the Community, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 10 (2012), s. 111–122.
Słowa kluczowe: chasydyzm; Cell
Wodziński M., Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815-1864, Oxford-Portland, 2013, 352 ss.
Adnotacje: poprawiona i rozszerzona wersja
Wodziński Marcin, The Question of Hasidic Sectarianism, "Jewish Cultural Studies", t. 4 (2013), s. 125–148.
Słowa kluczowe: chasydyzm; sekty
Wodziński Marcin, Women and Hasidism: A “Non-Sectarian” Perspective, "Jewish History", t. 27 (2013), nr 2-4, s. 399–434.
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: chasydyzm; kobiety; sekty
Wodziński Marcin, Gellman Uriel, Toward a New Geography of Hasidism, "Jewish History", t. 27 (2013), nr 2-4, s. 171–199.
Słowa kluczowe: chasydyzm
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print