Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Quercioli Mincer L., Yiddish, [w:] Nuova Enciclopedia Treccani, Roma, 1998, s. 1034
Słowa kluczowe: jidysz; język
Quercioli Mincer L., Yiddish, una lingua degli ebrei, [w:] Minoranze religiose e cultura europea, red. Castelnuovo, A., Milano, 1999, s. 127–35
Słowa kluczowe: jidysz; język
Quercioli Mincer Laura, La tradizione rivisitata nel teatro yiddish di Moni Ovadia, "Rassegna Mensile di Israel", t. 66 (2000), s. 145–154.
Słowa kluczowe: Moni Ovadia; teatr; jidysz
Quercioli Mincer L., Letteratura yiddish ed ebraico-polacca, [w:] Storia della letteratura polacca, red. Marinelli, L., Torino, 2004, s. 493–526
Słowa kluczowe: jidysz; hebrajski; literatura; polski
Quercioli Mincer Laura, The Laughing Jew: A Yiddish Theatre in Contemporary Italy, "Theatralia. Revista de Poética del Teatro", t. 7 (2006), s. 151–160.
Słowa kluczowe: teatr; jidysz; Włochy
Quercioli Mincer L., Literatura jidysz i żydowsko-polska, [w:] Historia literatury polskiej, red. Marinelli, L., Wrocław, 2009, s. 433–61
Słowa kluczowe: literatura; jidysz
Rajze, Efim S., Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish, Milano, 2002, 431 ss.
Adnotacje: Rewizja i red. terminów jidysz, zestawienie słownika Quercioli Mincer Laura
Słowa kluczowe: jidysz; opowiadania
Rajze, Efim S., Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish, Milano, 2004, 431 ss.
Adnotacje: rewizja i red. terminów jidysz, zestawienie słownika Quercioli Mincer Laura
Słowa kluczowe: jidysz; opowiadania
Ronen Shoshana, Śladami literatury i umarłych pisarzy. Na rozstajnych drogach: polski, hebrajski, jidysz, "Teksty Drugie", 2004, nr 6, s. 41–52.
Roskies David G, Literatura jidysz w Polsce [Yiddish Literature in Poland], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 1(5), s. 1–20.
Słowa kluczowe: literatura, jidysz; Polska
Ruta M., Dwujęzyczność, dwukulturowość, literatura. Casus Kalmana Segala, Filipowicz-Rudek, M., Konieczna-Twardzikowa, J., et al., [w:] Między oryginałem a przekładem, red. Filipowicz-Rudek, M., red. Konieczna-Twardzikowa, J., et al., t. 6: Przekład jako promocja literatury, Kraków, 2000, s. 11–20
Ruta M., O dwujęzyczności miniatur literackich Kalmana Segala, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, s. 397–404
Ruta Magdalena, Szolem Alejchem czytany w przedmarcowej Polsce, "Słowo Żydowskie", 2000, nr 11, s. 26–29.
Ruta M., In Quest of Identity – Kalman Segal, [w:] Jews in Silesia, red. Wodziński, M., red. Spyra, J., Kraków, 2001, s. 307–20
Ruta M., Bilingwisty radość (auto-)przekładu, [w:] Między oryginałem a przekładem. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, red. Filipowicz-Rudek, M., red. Konieczna-Twardzikowa, J., t. 7, Kraków, 2002, s. 189–205
Słowa kluczowe: literatura; jidysz; Kalman Segal
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print