Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Ruta M., Przyszłość należy do kobiet? Obraz kobiet w prozie Lili Berger na tle literatury jidysz w powojennej Polsce, [w:] Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku, red. Walęciuk-Dejneka, R., red. Szabłowska-Zaremba, M., Lublin, 2013, s. 105–22
Ruta Magdalena, „Nusech Pojln” czy „Jecijes Pojln”? Literackie dyskusje nad żydowską obecnością w powojennej Polsce (1945-1949, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 2, s. 272–285.
Schwartz Yigal, “But at Night, at Night, I still Dream in Spanish”. The Map of the Imagination of Israeli Literature: The South American Province, "Przegląd Humanistyczny", t. 59 (2015), nr 4, s. 27–44.
Słowa kluczowe: literatura; Hiszpania; Ameryka
Shmeruk C., Legenda o Esterce w literaturze polskiej i jidysz. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Warszawa, 2000, 153 ss.
Słowa kluczowe: Esterka; jidysz; literatura
Shmeruk C., Świat utracony. O twórczości I. B. Singera, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Lublin, 2003, 212 ss.
Shmeruk C., Breve storia della letteratura yiddish [Krótka historia literatury jidysz], Quercioli Mincer, L., Roma, 2004, 182 ss.
Słowa kluczowe: jidysz; literatura
Shmeruk C., Historia literatury jidysz – zarys, oprac. Adamczyk-Garbowska, M., oprac. Prokop-Janiec, E., Wrocław, 2007, 167 ss.
Słowa kluczowe: historia; literatura; jidysz
Singer I.B., Późna miłość, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Wrocław, 1993, 360 ss.
Słowa kluczowe: literatura
Singer I.B., Spinoza z ulicy Rynkowej, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Gdańsk, 1995, 228 ss.
Słowa kluczowe: literatura
Singer I.B., Spinoza z ulicy Rynkowej, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Warszawa, 2003, 228 ss.
Słowa kluczowe: literatura
Singer I.B., Szatan w Goraju, tł. Adamczyk-Garbowska, M., tł. Shmeruk, C., Wrocław, 2004, 195 ss.
Słowa kluczowe: literatura; powieść
Sitarz Magdalena, Sabbatai Zwi aus literarischer Sicht: משיח־געוויטער (Meshiekh geviter = Messias Gewitter, 1961) von Jekhiel Jeshaye Trunk, "Jüdische Kulturbühne", t. 8 (2006), nr 1, s. 18–19.
Sitarz M., Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza, Kraków, 2010, 368 ss.
Sitarz M., Melekh Ravitsh (1893-1976), der Expressionismus in der jiddischen Literatur und der transkulturelle Gedanke, [w:] Transkulturelle Perspektiven – die deutschsprachige Literatur der Moderne in ihren Wechselwirkungen, red. Jaśtal, K., red. Palej, A., Kraków, 2010, s. 137–46
Słowa kluczowe: Melech Rawicz; literatura; jidysz
Sitarz Magdalena, Literatur als Medium des Gedächtnisses: „Pojln“ von Jehiel Isaiah Trunk, "Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen", 2011, s. 99–124.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print