Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Sitarz M., Literature as a Medium for Memory. The Universe of Sholem Asch’s Novels, Frankfurt am Main, 2013, 368 ss.
Słowa kluczowe: Szalom Asz; Szolem Asz; literatura
Szlengel W., Cosa leggevo ai morti. Poesie e prose del ghetto di Varsavia, Quercioli Mincer, L., Casoria, 2013, 90 ss.
Szlojme Z.R.(A.-S.), Il dibbuk. Fra due mondi, tł. Pellegrini, A., red. Quercioli Mincer, L., et al., Torino, 2009, 184 ss.
Adnotacje: nlb. 2, VII, nlb. 50, il.
Słowa kluczowe: dramat; literatura
Tec N., Suche łzy, tł. Adamczyk-Garbowska, M., współpr. Mantorska, K., Warszawa, 2005, 224 ss.
Słowa kluczowe: Nechama Tec; literatura
Wodziński M., Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Wrocław, 1998, 278 ss.
Słowa kluczowe: chasydyzm; cadyk; groby; literatura; Polska
Wróbel Mirosław S, The Polemic in Jn 8:31-59 in the Context of Jewish and Christian Literature, "Roczniki Biblijne", 2010, nr 2, s. 15–26.
Wróbel Mirosław S, Zagadnienie starości w literaturze międzytestamentalnej, "Vox Patrum", t. 56 (2011), nr 31, s. 241–247.
Słowa kluczowe: Biblia; literatura; starość
Wróbel Mirosław S, Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, "Estetyka i Krytyka", 2012, nr 3, s. 15–50.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print