Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Kłańska Maria, Moritz Rappaport als Brückenbauer zwischen der deutschen, jüdischen und polnischen Literatur, "Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften", t. 15 (2014), nr 13.
Lisek J., Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wrocław, 2005 ("Bibliotheca Judaica", t. 1), 238 ss.
Słowa kluczowe: Jung Wilne; literatura; sztuka
Lisek J., Jung Wilne – żydowskie Żagary?, [w:] Wilno literackie na styku kultur, red. Bujnicki, T., red. Zajas, K., Kraków, 2007, s. 221–34
Słowa kluczowe: Jung Wilne; literatura
Lisek Joanna, From the Jewish Pope to ger Tsedek, the Righteous Convert: The Motif of religious Conversion in Yiddish Literature, "Pinkas. Culture and History of East European Jewry", t. 3 (2010), s. 58–72.
Słowa kluczowe: literatura; konwersje; jidysz
Paley G., Gdzie indziej, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Warszawa, 1993, 187 ss.
Słowa kluczowe: literatura
Pankowski M., C’era e non c’era una volta un’ebrea, red., tł., przedm. Quercioli Mincer, L., Roma, 2010, 74 ss.
Słowa kluczowe: literatura; Polska; Holokaust
Pilarczyk Krzysztof, Hebrajskie teksty literackie w liturgii synagogalnej [Hebrew Literary Texts in the Synagogical Liturgy], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 50–65.
Piwowarczyk Przemysław, Antyczne dzieła Peri Ioudaion [Works Peri Ioudaion in the Antiquity], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 81–99.
Prokop-Janiec Eugenia, Living in Languages. Jewish Multilingualism as Reflected in the Polish and Polish-Jewish Literature of the 20th Century [Żyć w językach. Wielojęzyczność Żydów...], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 109–117.
Słowa kluczowe: język; literatura; Polska; XX w.
Quercioli Mincer Laura, Essere ebrei nella Polonia odierna. Intervista a Roman Zimand, "Prospettive Settanta", 1985, nr 1/2, s. 212–223.
Słowa kluczowe: Roman Zimand; literatura; Polska
Quercioli Mincer Laura, Una voce della Diaspora: Julian Stryjkowski, "Europa Orientalis", t. 4 (1985), s. 113–126.
Quercioli Mincer Laura, Uno pseudonimo come segno di fedeltà. Intervista a Julian Stryjkowski, "Prospettive Settanta", 1985, nr 1/2, s. 224–233.
Słowa kluczowe: Julian Stryjkowski; literatura
Quercioli Mincer Laura, Jewish Themes in ‘The Beautiful Mrs. Seidenman’ by Andrzej Szczypiorski, "Polin", t. 7 (1992), s. 300–312.
Quercioli Mincer L., Letteratura ebraica 1986-1990, con una ricerca sulla letteratura dell’Europa Orientale, [w:] La cultura ebraica nell’editoria italiana, 1955-1990, Roma, 1992, s. 285–373
Quercioli Mincer L., Ebrei e comunisti: sulle tracce di un mito. Figure nella letteratura polacca del dopoguerra, [w:] Il problema del canone nella letteratura polacca, red. Ciccarini, M., red. żaboklicki, K., Roma, 2003, s. 91–104
Słowa kluczowe: komunizm; literatura; Polska; XX w.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print