Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Thomas Ireneusz, Handel żydowski w połowie XVIII wieku w świetle rejestru celnego z Żwańca [The Jewish Trade in the Middle of the 18th Century in the Light of the Customs Register from Zwaniec], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 1(21), s. 85–115.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print