| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Szczerbiński Waldemar, Weredyczny pluralizm i transformatywny dialog w judaizmie, "Studia Bobolanum", 2001, nr 1, s. 105–123.
Szczerbiński W., The Depth of Interreligious Dialogue, [w:] Minister Verbi. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Ks. Abp. Henrykowi Muszyńskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Podeszwa, P., red. Szczerbiński, W., Gniezno, 2003, s. 1029–40
Szczerbiński W., Dialog chrześcijańsko-żydowski w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] Evangelizare pauperibus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Podeszwa, P., Gniezno, 2007, s. 493–505
Szczerbiński W., Specyfika i uwarunkowania dialogu katolicko-judaistycznego, [w:] Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom: Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Podeszwa, P., Gniezno, 2010, s. 509–24
Wróbel Mirosław S, Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, "Estetyka i Krytyka", 2012, nr 3, s. 15–50.