| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Rozmus D., Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich w Będzinie, [w:] 200 lat nowego cmentarza ┼╝ydowskiego w Krakowie, red. Hońdo, L., Kraków, 2010, s. 97–112