| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Patek A., Żydowscy zesłańcy na Mauritius, [w:] Amerykomania. KsiÄ™ga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, red. Bernacki, W., red. Walaszek, A., t. 2, Kraków, 2012, s. 667–78