| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Żak Adam, Marcin Buber o możliwości objawienia, "Analecta Cracoviensia", t. 23 (1991), s. 119–126.