| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Makowski Krzysztof A, Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw, "Ars Senescendi", t. 5 (2009), s. 57–60.