| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann J., Metoda rekonstrukcjonizmu w filozofii religii (M. M. Kaplan), [w:] Bóg i czĹ‚owiek w filozofii religii, problem relacji wzajemnych. Filozofia religii, red. Baniak, J., Poznań, 2006, s. 113–28