| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Patek Artur, Alija bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej, "Biuletyn Instytutu PamiÄ™ci Narodowej", 2009, nr 12, s. 73–78.