| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kłańska M., Paryż i Francja południowa lat 1925-1926 w życiu i twórczości Josepha Rotha, [w:] De la Littré aux belles-lettres. Études dédiées à Regina Bochenek-Franczakowa. Od litery i listu do literatury. Studia dedykowane Reginie Bochenek-Franczakowej, red. Rapak, W., red. Kornhauser, J., Kraków, 2012, s. 210–21