| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Cukras-Stelągowska Joanna, Młodzi Żydzi w Polsce. Socjologiczna analiza tożsamości społeczno-kulturowej, "Etnografia Polska", t. 47 (2003), nr 1/2, s. 247–266.