| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Quercioli Mincer L., Literatura jidysz i żydowsko-polska, [w:] Historia literatury polskiej, red. Marinelli, L., Wrocław, 2009, s. 433–61