| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kucia M., Czy wiedza o Zagładzie eliminuje antysemityzm?, [w:] Holocaust a teodycea, Kraków, 2008, s. 213–28