| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Patek Artur, Alija bet w filmie, "Kwartalnik Filmowy", t. 69 (2010), s. 201–213.