| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Szczerbiński W., Żydzi i judaizm w Gnieźnie. Między przeszłością a przyszłością, [w:] Mniejszości narodowe w Wielkopolsce i ich dziedzictwo, Żydzi, red. Kwiatkiewicz, P., t. 1, Poznań, 2012, s. 9–22