| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Patek Artur, Polska kwatera na cmentarzu katolickim w Jerozolimie, "Prace Komisji PAU do BadaƄ Diaspory Polskiej", t. 1 (2012), s. 79–96.