| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Ochmann Jerzy, Myśl apokaliptyczna w judaizmie, "Przegląd Religioznawczy", 1996, nr 2, s. 5–30.
Ochmann Jerzy, Jak współcześni Żydzi postrzegają Jezusa i chrześcijaństwo, "Przegląd Religioznawczy", 2003, nr 2, s. 85–109.
Ochmann Jerzy, Twój wróg jest twoim przyjacielem. Etyka Nahuma Goldmana, "Przegląd Religioznawczy", 2011, nr 3, s. 15–32.