| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Gąsiorowski Stefan, Plica polonica, czyli kołtun polski w XVI-XVII w, "Rocznik Przemyski", t. 49 (2013), nr 3: Historia, s. 3–16.
Wodziński Marcin, Trzciński Andrzej, XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, "Rocznik Przemyski", t. 36 (2000), nr 4, s. 59–100.