| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Pilarczyk Krzysztof, Judaika – stare druki ze zbioru berlińskiego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie [Judaica – Old Prints From the Berlin Collection in the Jagiellonian Library in Kraków], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 151–163.
Piwowarczyk Przemysław, Żydzi egipscy wobec władców ptolemejskich. Rekonesans źródłowy [A Survey of Attitudes of an Egyptian Diaspora Jewry toward Ptolemaic Rulers], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 2(20), s. 215–234.
Piwowarczyk Przemysław, Antyczne dzieła Peri Ioudaion [Works Peri Ioudaion in the Antiquity], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 81–99.
Prokop-Janiec Eugenia, Living in Languages. Jewish Multilingualism as Reflected in the Polish and Polish-Jewish Literature of the 20th Century [Żyć w językach. Wielojęzyczność Żydów...], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 109–117.
Proszyk Jacek, Żydowskie Stowarzyszenie Humanitarne B’nei B’rith „Austria – Ezra” w Bielsku (1889-1938) [The B’nei B’rith Jewish Humanitarian Association “Austria – Esra” in Bielsko, Poland (1889-1938)], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 167–206.
Proszyk Jacek, Austria – Ezra B’nei B’rith Jewish Humanitarian Association in Bielsko (Bielitz) [Żydowskie Stowarzyszenie Humanitarne B’nei B’rith „Austria – Ezra” w Bielsku (1889-1938)], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 253–291.
Rączy Elżbieta, Przygotowania władz okupacyjnych w Holandii do deportacji Żydów [The Preparation of the Occupation Authorities in Holland to the Deportation of Jews], "Studia Judaica", t. 8 (2005), nr 1-2(15-16), s. 101–143.
Rejak Sebastian, Po Auschwitz – początek historii człowieka? Koncepcje R.L. Rubensteina i E. Borkovitsa [After Auschwitz – the Beginning of the Human History], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 179–190.
Roskies David G, Literatura jidysz w Polsce [Yiddish Literature in Poland], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 1(5), s. 1–20.
Rosner Anna, Utracona tożsamość? Żydzi przybywający do Wielkiej Brytanii w latach 1933-1939 [Lost Identity? Jewish Refugees in Great Britain in the Years 1933-1939], "Studia Judaica", t. 15 (2012), nr 1-2(29-30), s. 151–182.
Różański Przemysław, Wystąpienia antyżydowskie na polskich uczelniach wyższych w latach 1936-1937 w raportach ambasady amerykańskiej w Warszawie [Anti-Jewish Disturbances at Polish Colleges from 1936 to 1937 in the Reports of the American Embassy in Warsaw], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 207–235.
Schreiner Stefan, Delmedigos Bild der polnisch-litauischen Juden – Erfahrungen aus fünf Jahren [Żydzi polsko-litewscy w opisie Delmediego – doświadczenie z pięciu lat pobytu na Litwie], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 165–183.
Schreiner Stefan, Aufklärung als Re-Hebraisierung. Ammerkungen zu Isaak bevle winsohns Hcykwa-Programm [Uświadamianie jako rehebraizacja], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 69–83.
Sikora Tomasz, Midrash and Semiotics – some Considerations on the Case of R. Natan Nata Spira of Cracow [Midrasz i semiotyka – kilka uwag dotyczących rab. Natana Naty Spiry z Krakowa], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 2(4), s. 197–202.
Sikora Tomasz, Symbolika barw w mistyce żydowskiej. Prolegomena [The Symbolism of Colours in Jewish Mystique], "Studia Judaica", t. 6 (2003), nr 2(12), s. 47–77.