| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kowalska-Dąbrowska Ewa, Pomoc Jointu i Agro-Jointu dla ludności żydowskiej na obszarze Białorusi Radzieckiej, "Studia z Dziejów Rosji i Europy ƚrodkowo-Wschodniej", t. 49 (2014), nr 2, s. 51–73.