| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wróbel Mirosław S, Żydzi, którzy uwierzyli Jezusowi, "Verbum Vitae", 2004, nr 5, s. 117–126.
Wróbel Mirosław S, Janowa wizja kapłaństwa Chrystusa i Jego uczniów (J 17), "Verbum Vitae", 2007, nr 12, s. 73–90.
Wróbel Mirosław S, Faryzeusze i saduceusze wobec zmartwychwstania, "Verbum Vitae", t. 15 (2009), s. 143–154.
Wróbel Mirosław S, Jezus Janowy jako Objawiciel oblicza Ojca, "Verbum Vitae", 2011, nr 20, s. 191–203.
Wróbel Mirosław S, Modlitwa Dnia pokuty (Ne 9), "Verbum Vitae", t. 22 (2012), s. 47–58.