Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Z dziejów Żydów w Zagłębiu, red. Rozmus, D., red. Witkowski, S., Sosnowiec, 2006, 186 ss.
Słowa kluczowe: Zagłębie
Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie, tł. Ruta, M., red. Płazowska, M., Kraków, 2007, 195 ss.
Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Wodziński, M., red. Michałowska-Mycielska, A., Wrocław, 2007, 157 ss.
Słowa kluczowe: I Rzeczypospolita
Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, red. Ruta, M., Kraków-Budapeszt, 2008, 356 ss.
Słowa kluczowe: kultura; PRL; jidysz; XX w.
Quando il papa andò in sinagoga. Atti del Convegno in occasione del ventennale della visita di Giovanni Paolo II nella sinagoga di Roma 4-5 aprile 2006, red. Facioni, S., red. Quercioli Mincer, L., Roma, 2008, 142 ss.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II; papież; synagoga; Rzym
Under the Red Banner: Yiddish Culture in the Communist Countries in the Post-War Era, red. Grözinger, E., red. Ruta, M., Wiesbaden, 2008, 268 ss.
Słowa kluczowe: komunizm; jidysz; kultura; XX w.; Europa
„Un ebreo resta sempre un ebreo”? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca, red. Quecioli Mincer, L., Arezzo, 2008, 187 ss.
Słowa kluczowe: kultura; mesjanizm; Polska
Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur, red. Kłańska, M., red. Kita-Huber, J., et al., Dresden-Wrocław, 2009, 432 ss.
Słowa kluczowe: Biblia; literatura
Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego, red. Rozmus, D., red. Witkowski, S., Sosnowiec, 2009 ("Regionalizm w Szkolnej Edukacji", t. 3), 220 ss.
Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci. Materiały zebrane przez Abrahama Kronenberga, tł., oprac. Adamczyk-Garbowska, M., tł., oprac. Kopciowski, A., et al., Gdańsk, 2009, 402 ss.
„Un ebreo resta sempre un ebreo”? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca, red. Quercioli Mincer, L., Arezzo, 2009, 187 ss.
Słowa kluczowe: kultura; mesjanizm; Polska
Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów, wyb., przedm., oprac. Surman, J., wyb., przedm., oprac. Mozetič, G., Warszawa, 2010 ("Biblioteka Myśli Socjologicznej", t. 8), 533, ss.
Izaak Cylkow (1841-1908). Życie i dzieło, red. Galas, M., Kraków-Budapeszt, 2010, 123, ss.
Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, tł., przedm., oprac. Wróbel, Mirosław S., Częstochowa, 2010, 340 ss.
Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura, red. Karolczak, K., red. Sroka, Łukasz T., t. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa, Kraków, 2010, 558 ss.
Słowa kluczowe: Lwów
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print