Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Ochmann J., Historia filozofii żydowskiej. Peryferie filozofii żydowskiej, t. 6, Kraków, 1997, 562 ss.
Słowa kluczowe: filozofia
Patek A., Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Kraków, 1997, 104 ss.
Słowa kluczowe: Birobidżan; ZSRR; XX w.
Quercioli Mincer L., Scrittori ebrei polacchi dopo la Shoà, [w:] Polonia, Italia e la culture slave: aspetti comparati fra storia e modernità, red. Marinelli, L., red. Piacentini, M., et al., Roma, 1997, s. 274–86
Słowa kluczowe: pisarze; Holokaust; XX w.; Polska; Szoa
Szczerbiński Waldemar, Gdy Bóg potrzebuje człowieka. Z zagadnień współczesnej filozofii żydowskiej, "Studia Gnesnensia", t. 11 (1997), s. 136–147.
Słowa kluczowe: filozofia; Bóg; człowiek
Szczerbiński Waldemar, W kręgu filozofii żydowskiej, "Studia Gnesnensia", t. 11 (1997), s. 443–453.
Słowa kluczowe: filozofia
Wodziński Marcin, L’affaire des «Chasydymów». Matériaux pour l’histoire des Hassidim dans Royaume de Pologne, "Tsafon. Revue d’études juives du Nord", t. 29 (1997), s. 35–58.
Słowa kluczowe: chasydyzm; Polska
Wodziński M., Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań, Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995, red. Pilarczyk, K., Kraków, 1997 ("Wydawnictwa “Księgarni Akademickiej”", t. 41), s. 329–36
Słowa kluczowe: Śląsk; epigrafika; stan badań
Żak Adam, Ein Jude, wer ist das? Vom jüdischen Selbstverständnis Friedrich Georg Friedmanns, "Universitätsreden", t. 30 (1997), s. 564–574.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print