| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kosior Wojciech, Brit mila. Uwagi o apotropaicznym znaczeniu obrzezaniu w midraszach agadycznych, "Polish Journal of Arts and Culture", t. 4 (2013), s. 103–118.
Kosior Wojciech, The Angel in the Hebrew Bible from the Statistic and Hermeneutic Perspectives. Some Remarks on the Interpolation Theory, "Polish Journal of Biblical Research", t. 23 (2013), s. 55–70.
Kozińska-Witt Hanna, Przerwane tradycje? Żydzi w wielkomiejskich samorządach Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej: Kraków, Poznań i Warszawa, "Teksty Drugie", 2013, nr 5, s. 127–141.
Kozińska-Witt Hanna, Udział Żydów w wyborach do Rady m. Krakowa i w jej składzie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – prasowa wersja wydarzeń, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 4, s. 647–678.
Kucia M., Antisemitism in contemporary Poland, [w:] Global Antisemitism: A Crisis of Modernity, red. Small, Charles A., Boston, 2013, s. 305–17
Kucia Marek, Duch-Dyngosz Marta, et al., Anti-Semitism in Poland: survey results and a qualitative study of Catholic communities, "Nationalities Papers", t. 42 (2013), nr 1, s. 8–36.
Kucia Marek, Duch-Dyngosz Marta, et al., The Collective Memory of Auschwitz and the Second World War among Catholics in Poland: A Qualitative Study of Three Communities, "History and Memory", t. 25 (2013), nr 2, s. 132–173.
Kłańska M., Deutsch-jüdische Identität aus der Sicht ostjüdischer Autobiographien in deutscher Sprache, [w:] Deutsch-jüdische Identität. Mythos und Wirklichkeit. Ein neuer Diskurs?, red. Honsza, N., red. Sznurkowski, P., Frankfurt am Main, 2013, s. 19–35
Lisek J., Orhodox Yiddishism in „Beys Yakov” Magazine in the Context of Religious Jewish Feminism in Poland, [w:] Ashkenazim and Sephardim: A European Perspective, red. Kątny, A., red. Olszewska, I., et al., Frankfurt am Main, 2013, s. 127–54
Lisek Joanna, „З усіх мужчин я – наймужніша” Хана Левіна поетеса феміністка, "Егупець", t. 22 (2013), s. 327–361.
Lisek J., „Поміж чоловіків – я своя людина” – гендерні аспекті Хани Левіної, [w:] Lewina C., Лепта, oprac. Bohuslawska, W., Kijów, 2013, s. 96–104
Meir Natan M, The Place of Polish Jewry in a Russian Jewish Museum: The Case of the Jewish Museum and Tolerance Center in Moscow, "Studia Judaica", t. 16 (2013), nr 2(32), s. 101–114.
Patek Artur, Okoliczności śmierci Witolda Hulanickiego i Stefana Arnolda w świetle dokumentów ze zbiorów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, "Niepodległość", t. 62 (2013), s. 287–304.
Patek Artur, Polacy w Ziemi Świętej pod koniec 1949 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", t. 140 (2013), nr 4, s. 379–386.
Piątkowska Renata, „Skarby naszej przeszłości”. Muzea żydowskie w Polsce [„Treasures of Our Past”: Jewish Museums in Poland], "Studia Judaica", t. 16 (2013), nr 2(32), s. 3–45.