| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wodziński Marcin, Gellman Uriel, Toward a New Geography of Hasidism, "Jewish History", t. 27 (2013), nr 2-4, s. 171–199.
Wróbel, Mirosław S., Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin, 2013, 272 ss.
Wróbel M.S., John 8:44 as crux interpretum”, [w:] Rediscovering John. Essays on the Fourth Gospel in Honour of Frédéric Manns, red. Chrupcała, Lesław D., Milano, 2013, s. 403–21
Wróbel Mirosław S, Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I–II w. po Chr.), "The Biblical Annals", t. 3 (2013), nr 2, s. 421–438.