| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kłańska Maria, Moritz Rappaport als Brückenbauer zwischen der deutschen, jüdischen und polnischen Literatur, "Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften", t. 15 (2014), nr 13.
Leshem Zvi, Flipping into Ecstasy: Towards a Syncopal Understanding of Mystical Hasidic Somersaults, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 157–184.
Silber Marcos, The German „Ordinance Regarding the Organization of the Religious Jewish Community” (November 1916–1918), "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 35–55.
Steckiewicz Martyna, Echa żydowskiej ulicy. O obecności języka jidysz w kryminale retro [Echoes of the Jewish Street: On the Presence of the Yiddish Language in Contemporary Polish “Retro” Crime Fiction], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 109–124.
Tuszewicki Marek, Obraz wierzeń i praktyk zdrowotnych końca XIX i początku XX w. utrwalony w jidyszowych wspomnieniach [The Image of Health Beliefs and Practices of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century Preserved in Yiddish Memoirs], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 39–55.
Vater Roman, Koncepcja historyczna i geopolityczna ruchu “Młodych Hebrajczyków” w Izraelu (1939-1953) [A Historical and Geopolitical Program of the “Young Hebrews” Movement in Israel, 1939-1953], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 185–208.
Wróbel Piotr J, “Auswanderung”: The Exodus of Jews from Greater Poland (Wielkopolska), 1918–1921, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 57–83.