|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Der erste polnische Judenkatechismus und sein missionsgeschichtlicher Zusammenhang
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 74-82
Rok 1995 Numer tomu 19 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe katechizm; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:23:53
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Judenmission und Messianismus in Polen
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 110-123
Rok 1994 Numer tomu 16 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe mesjanizm; Polska; misje
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:23:07
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Jacob Frank und sein messianisches Reich
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Kairos. Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie. Neue Folge
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 218-235
Rok 1992 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu 34/35
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje rok publikacji 1992/1993
Streszczenie
Słowa kluczowe Jakub Frank; mesjanizm
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:22:46
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Doktór, Jan
Tytuł Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego
Autor(zy) publikacji