|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Szmeruk (Shmeruk) Chone (1921-1997)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Polski Słownik Biograficzny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 414-417
Rok 2012 Numer tomu 48 Zeszyt 3(198)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Chone Shmeruk; Chone Szmeruk
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 21:49:40
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł Chone Shmeruk – In memoriam
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Tygodnik Powszechny
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 12-12
Rok 1997 Numer tomu Zeszyt 30
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Chone Shmeruk
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:41:08
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu