|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Legenda o Saulu Wahlu czyli Żyd na tronie polskim w 1587 roku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Proglas. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 10-12
Rok 1996 Numer tomu Zeszyt 4/1
Tytuł tomu 5/6
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje rok publikacji 1996/1997
Streszczenie
Słowa kluczowe Saul Wahl; XVI w.; tron polski; 1587 r.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-12-28 Czas modyfikacji 19:22:45
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Prawo żydowskie i jego recepcja w dawnej Rzeczypospolitej
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Proglas. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 8-10
Rok 1996 Numer tomu 2 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe I Rzeczpospolita; prawo
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:53:49
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Proces o znieważenie hostii przez Żydów we Lwowie z roku 1636
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Nasza Przeszłość
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 353-357
Rok 1994 Numer tomu 82 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Lwów; I Rzeczpospolita; XVII w.; miasto; gmina; profanacja hostii; chrześcijanie
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-30 Czas modyfikacji 16:46:05
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Gąsiorowski, Stefan
Tytuł Żydzi w Żółkwi i ich kontakty z tamtejszymi Dominikanami w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma