|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Jagodzińska, Agnieszka
Tytuł „Izraelita” (1866-1915)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.)
Redaktor(zy) publikacji red. Nalewajko-Kulikov, Joanna; red. Bąbiak, Grzegorz P.; red. Cieślikowa, Agnieszka J.
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 45-60
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Warszawa Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe „Izraelita”; prasa; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:49:27
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu