|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz
Tytuł Ślady polichromii na nagrobkach żydowskich z obszaru dawnego powiatu olkuskiego
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ochrona Zabytków
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 85-92
Rok 2000 Numer tomu Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe macewy; polichromie; epitafia; Olkusz; powiat; cmentarz; epigrafika
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:44:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz
Tytuł Nowe dane dotyczące cmentarzy żydowskich w dawnym powiecie olkuskim, w granicach administracyjnych do 1975 roku
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ochrona Zabytków
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 68-72
Rok 1999 Numer tomu Zeszyt 1
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe cmentarz; Olkusz; powiat; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:43:27
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz; Kocjan, Krzysztof; Michałowska, Anna; Rozmus, Marta; Witek, Andrzej
Tytuł Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 221
Rok 2003 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Księgarnia Akademicka Miejsce wydania Kraków Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe cmentarz; Olkusz
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii 8 Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:52:42
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Rozmus, Dariusz; Michałowska-Mycielska, Anna; Rozmus, Marta
Tytuł Stary cmentarz żydowski w Olkuszu – materiały inwentaryzacyjne
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 87
Rok 2007