|   | 
Szczegóły
   web
Rekord
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46)
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej
Redaktor(zy) publikacji red. Migut, Bogusław; red. Piwowar, Andrzej
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 43-54
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; Bóg
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 13:30:05
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu