|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Thomas, Ireneusz
Tytuł Handel żydowski w połowie XVIII wieku w świetle rejestru celnego z Żwańca [The Jewish Trade in the Middle of the 18th Century in the Light of the Customs Register from Zwaniec]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 85-115
Rok 2008 Numer tomu 11 Zeszyt 1(21)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe handel; XVIII w.; rejestry celne; Żwaniec
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:25:11
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:36:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Tollet, Daniel
Tytuł La quantification des accusations de crime rituel, dans la Pologne a l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) [Oskarżenia mordy rytualne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku]
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studia Judaica
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 241-259
Rok 1999 Numer tomu 2 Zeszyt 2(4)
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe mordy rytualne; XVI w.; XVII w.; XVIII w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:24:50
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 17:37:00
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł “Civil Christians”: Debates on the Reform of the Jews in Poland, 1789-1830
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Culture Front: Representing Jews in Eastern Europe
Redaktor(zy) publikacji red. Nathans, Benjamin; red. Safran, Gabriella
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 46-76
Rok 2008 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Philadelphia Wydanie
Adnotacje rozszerzona wersja
Streszczenie
Słowa kluczowe XVIII w.; XIX w.; asymilacja
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 15:06:08
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wodziński, Marcin
Tytuł „Wilkiem orać”. Polskie projekty kolonizacji rolnej Żydów, 1775-1823
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej
Redaktor(zy) publikacji red. Wodziński, Marcin; red. Michałowska-Mycielska, Anna
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 105-129
Rok 2007