|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł Problemfeld Galizien in deutschsprachiger Prosa 1846-1914
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 231
Rok 1991 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Böhlau Miejsce wydania Wien-Köln-Weimar Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Galicja; XIX w.; XX w.; literatura
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:30:20
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kłańska, Maria
Tytuł Deutschsprachige Literatur Galiziens 1848-1918
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Unerkannt und (un)bekannt. Deutsche Literatur in Mittel- und Osteuropa
Redaktor(zy) publikacji red. Gottzmann, Carola L.
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w zbiorze pokonferencyjnym Strony 141-158
Rok 1991 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Tübingen Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Galicja; literatura; XIX w.; XX w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-14 Czas utworzenia 09:00:12
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 16:06:01
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Żydzi na ziemiach polskich w dobie zaborów – mozaika postaw
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Ars Senescendi
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 57-60
Rok 2009 Numer tomu 5 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe XIX w.; XX w.; zabory; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-02 Czas modyfikacji 16:02:35
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Makowski, Krzysztof A.
Tytuł Jews in Polish Academic and School Textbooks Before and After 1989 – Some General Reflections
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Rewriting Slavic History
Redaktor(zy) publikacji red. Valota, Bianca
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 101-111
Rok 2009