|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up)
Tytuł Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Całość książki Strony 925
Rok 2011 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Holokaust; Polska; XX w.; XXI w.
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy) red. Tych, Feliks; red. Adamczyk-Garbowska, Monika
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-06-18 Czas utworzenia 23:26:41
Data modyfikacji 2017-12-31 Czas modyfikacji 12:39:56
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Quercioli Mincer, Laura
Tytuł L’esperienza ebraica in Polonia 2006-2012. Bibliografia commentata
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Studi Slavistici
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 167-192
Rok 2012 Numer tomu 9 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe bibliografia; XXI w.; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-13 Czas modyfikacji 23:23:53
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Wróbel, Mirosław S.
Tytuł Ukrzyżowany Mesjasz – od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI w
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 325-336
Rok 2011 Numer tomu 8 Zeszyt 8
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Biblia; mesjasz; Jezus Chrystus; XXI w.; ukrzyżowanie; człowiek
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-19 Czas modyfikacji 22:14:40
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu