|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Lisek, Joanna
Tytuł „Przy klatce lwa zrzucamy brzemię płci” – genderowe aspekty jidyszowej poezji kobiet
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Oblicza płci. Literatura
Redaktor(zy) publikacji red. Karwatowska, Małgorzata; red. Szpyra-Kozłowska, Jolanta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 105-116
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe gender; jidysz; poezja; kobiety; lew
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 22:42:59
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Ruta, Magdalena
Tytuł Żydowskie matki, żony i córki w literaturze jidysz powojennej Polski
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Oblicza płci. Literatura
Redaktor(zy) publikacji red. Karwatowska, Małgorzata; red. Szpyra-Kozłowska, Jolanta
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Rozdział książki Strony 169-179
Rok 2012 Numer tomu Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Lublin Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe literatura; jidysz; kobieta; Polska
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2017-07-15 Czas utworzenia 23:18:54
Data modyfikacji 2017-12-30 Czas modyfikacji 14:36:50
Sygnatura Admin @ kardasy @
Bezpośredni link do tego rekordu