|   | 
Szczegóły
   web
Rekordy
Autor(zy) (up) Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk
Tytuł Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 65-74
Rok 2007 Numer tomu 25 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe Holokaust; Szoa; Zagłada
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-01-11 Czas modyfikacji 16:51:19
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kucia, Marek
Tytuł KL Auschwitz w percepcji polskich uczniów / Auschwitz Concentration Camp in the Perception of Polish Students
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 99-108
Rok 2007 Numer tomu 27 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe KL Auschwitz; oświata
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:59:16
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kucia, Marek
Tytuł Zwiedzający w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau / Visitors to the Auschwitz-Birkenau Museum
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma Rodzaj Artykuł w czasopiśmie naukowym Strony 47-50
Rok 2004 Numer tomu 20 Zeszyt
Tytuł tomu
Wydawca Miejsce wydania Wydanie
Adnotacje
Streszczenie
Słowa kluczowe KL Auschwitz; KL Birkenau; muzeum
Adres
Instytucja sprawcza Praca na stopień naukowy
Redaktor(zy)
Tytuł oryginału
Język Język streszczenia Nośnik
Tytuł serii
Redaktor serii
Skrót tytułu serii Numer tomu serii Zeszyt serii
ISSN ISBN Konferencja
Obszar Ekspedycja
Data utworzenia 2016-02-13 Czas utworzenia 23:23:18
Data modyfikacji 2017-02-01 Czas modyfikacji 15:58:10
Sygnatura
Bezpośredni link do tego rekordu
 

 
Autor(zy) (up) Kucia, Marek
Tytuł Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w opinii zwiedzających / Auschwitz-Birkenau Museum in the Opinion of Its Visitors
Autor(zy) publikacji
Publikacja/Czasopismo Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka
Redaktor(zy) publikacji
Skrót nazwy czasopisma